Category

Omgaan met de wereld

Meer of minder democratie voor het milieu?

By Omgaan met de wereld
Het burgerberaad volgens Eva Rovers

Is de democratie wel in staat om de milieucrisis op te lossen? Eigenlijk weten we al sinds 1972, toen het rapport De grenzen aan de groei van de Club van Rome verscheen, dat er dringend iets moet gebeuren. Maar er is sindsdien niet zo gek veel gebeurd. Politici worden maar voor vier jaar gekozen en schuiven de impopulaire maatregelen liever door naar een volgend kabinet.

Onlangs sprak ik met cultuurhistoricus Eva Rovers over haar boek Nu is het aan ons. Volgens Rovers moeten we de oplossing voor de milieucrisis niet zoeken in minder democratie, maar juist in meer. Ze houdt een warm pleidooi voor burgerberaden.

Rovers laat in haar boek zien dat een grote meerderheid van de bevolking zich ernstige zorgen maakt over de klimaatcrisis. Tegelijkertijd zijn er ook veel mensen tegen de klimaatplannen van de overheid. Hoe kan dat? Waarschijnlijk doordat de overheid de burgers niet betrekt bij hun plannen, of pas in een laat stadium.

In een burgerberaad maken de burgers zelf de plannen. Eerder kun je ze er eigenlijk niet bij betrekken. Mensen worden door loting gekozen om plaats te nemen in een burgerberaad. Het beraad moet een goede vertegenwoordiging van de gehele bevolking zijn. Dus de verhouding man/vrouw, hoogopgeleid/laagopgeleid, links/rechts, enzovoorts, moet overeenkomen met die van het gehele land.

Vervolgens moeten deze mensen zich in verschillende sessies samen buigen over een bepaald probleem. Daarbij moet goede gespreksleiding zijn – zodat iedereen evenveel aan het woord komt -, moeten experts aanwezig zijn die uitleg kunnen geven en moet veel overleg zijn tussen de leden van het beraad. En op die manier zou zo’n beraad tot aanbevelingen kunnen komen. Werkt het ook echt?

Ja, dat lijkt wel zo. Tenminste, er zijn veel landen die het succesvol hebben ingezet. Eva Rovers geeft in haar boek het voorbeeld van Ierland. Daar was de abortuswetgeving jarenlang een heet hangijzer waar geen politicus zijn vingers aan durfde te branden. Door het instellen van een burgerberaad is er uiteindelijk abortuswetgeving gekomen.

Maar is milieuproblematiek niet veel te complex voor een burgerberaad? Misschien wel. Toch lijkt er in Frankrijk een succesvol beraad te zijn geweest over dit onderwerp. Om de Gele Hesjes tevreden te stellen, heeft president Macron een burgerberaad in het leven geroepen dat zich moest buigen over milieumaatregelen.

De milieuproblematiek werd in verschillende stukjes gehakt. En verschillende beraden bogen zich over verschillende deelonderwerpen. Dat leverde bijzonder goede aanbevelingen op. Alleen….. Macron en zijn regering besloten er uiteindelijk weinig mee te doen.

Daarmee ben ik direct bij een van de belangrijkste voorwaarden gekomen voor een geslaagd burgerberaad. Vooraf moet duidelijk zijn wat er met de aanbevelingen wordt gedaan. Als dat niet duidelijk is, bestaat er een grote kans op een teleurstelling en is het vertrouwen in de politiek nog meer geschaad. Burgerberaden zijn niet de heilige graal, maar ze zouden best wel eens een deel kunnen zijn van de oplossing, een manier om tot milieubeleid te komen waarvoor wel draagvlak bestaat.

Als je er meer over wilt weten, lees dan het boek van Eva Rovers Nu is het aan ons. Oproep tot echte democratie. En als je enthousiast wordt, kun je een petitie tekenen voor het instellen van een burgerberaad over het klimaat op www.burgerberaadklimaat.nu

Frank Meester is buitengewoon afdelingshoofd van BURO FLUDO.
Hij bedenkt manieren om met behulp van de filosofie
het leven iets minder ellendig te maken.

Elke week versgetypte levenstips ontvangen?
Schrijf je dan in voor de nieuwsbriefWil je meer BURO FLUDO?
Misschien is een cursus dan iets voor jou!

Nieuw: De BURO FLUDO kadobon!

Wist je dat je nu ook een proefles kunt doen? Je kunt je aanmelden op de cursussenpagina

Opvoedboeken

Samen met Stine Jensen schreef ik twee opvoedboeken. Één voor ouders: De opvoeders. wat de filosofie de schipperende ouder kan leren en één voor kinderen: Hoe voed ik mijn ouders op? Een boek vol tips waarmee kinderen hun onopgevoede ouders een beetje kunnen helpen. Je vindt de boeken op de leuke dingen-pagina.

Vraag het Frank

Heb je een filosofische vraag? Dan kun je die aan mij stellen. Stuur me een berichtje via de contactpagina. Wie weet behandel ik je vraag in een van mijn vlogs.

Camus en Oekraïne

By Omgaan met de wereld
Je leven voor een hoger doel

Donderdag was ik in gesprek met de Nederlands Algerijnse filosoof Karim Benammar over het leven en werk van Albert Camus en we kwamen ook te spreken over de oorlog in Oekraïne. Camus wordt vaak tot de existentialisten gerekend. Maar eigenlijk noemde hij zichzelf liever de filosoof van het absurde.

Toch was hij aanvankelijk wel goed bevriend met de ‘hogepriesters’ van het existentialisme: Simone de Beauvoir en Jean-Paul Sartre. Later kregen ze ruzie. Die ruzie ging over geweld. Mag je geweld gebruiken voor een hoger doel? Voor je land, voor een betere toekomst, voor het leven in het hiernamaals. ‘Nee’, zei Camus, ‘ja’ zeiden de existentialisten.

Toen Camus in 1957 de Nobelprijs voor de literatuur kreeg, waren er al een aantal jaren opstanden gaande in Algerije tegen de Franse bezetter. Camus was Frans, maar wel geboren in Algerije. Na zijn lezing bij de aanvaarding van de prijs werd Camus gevraagd hoe hij over deze opstanden dacht. Was hij voor de Fransen of voor de Algerijnen? Hij koos geen partij. Hij maakte zich vooral zorgen om zijn oude moeder die daar nog woonde.

Dat antwoord was tekenend voor hem en zijn opvatting over het gebruik van geweld. Het ging hem altijd om het individu en niet om een hoger doel. Maar goed, Algerije werd ondertussen wel door Frankrijk bezet en de Fransen leken beslist niet zonder slag of stoot te willen opgeven. Was geweld dan niet gerechtvaardigd? Sartre vond in ieder geval van wel.

Inmiddels zijn wij vooral Camusianen. Of laat ik voor mezelf spreken: ik denk niet dat ik bereid ben mijn leven te geven voor Nederland, of voor een ander hoger doel. Maar volgens mij sta ik daar niet alleen in. Kijk eens naar de Eerste Wereldoorlog, toen waren soldaten kanonnenvoer. Per dag sneuvelden er ongeveer 6000 soldaten. Bij de missie van Nederland in Uruzgan was elke soldaat die stierf nieuws en werd deze bij naam genoemd en geëerd. Elk individu telt.

En dat vind ik heel goed. Maar kunnen we het ons nog veroorloven? Zijn wij niet veel te decadent geworden? Wat als wij worden aangevallen door mensen die wel hun leven willen geven voor een hoger doel? Kijk naar Oekraïne waar nu mensen bereid zijn te sterven voor hun land. 

Bij The School of life is nu de tiendelige online-reeks Filosofie door filosofen gaande waarin filosofen uit deze tijd praten over hun favoriete filosoof. Elke keer is er een gesprek achteraf dat ik mag voeren. Dat is heel leuk. Zo heb ik tot nu toe Lammert Kamphuis mogen spreken over Seneca, Bas Haring over Bertrand Russell, Alicja Gescinska over Roger Scruton, Stine Jensen over Donna Haraway, en nu dus Karim Benammar over Albert Camus.

Frank Meester is buitengewoon afdelingshoofd van BURO FLUDO.
Hij bedenkt manieren om met behulp van de filosofie
het leven iets minder ellendig te maken.

Elke week versgetypte levenstips ontvangen?
Schrijf je dan in voor de nieuwsbriefWil je meer BURO FLUDO?
Misschien is een cursus dan iets voor jou!

Nieuw: De BURO FLUDO kadobon!

Wist je dat je nu ook een proefles kunt doen? Je kunt je aanmelden op de cursussenpagina

Opvoedboeken

Samen met Stine Jensen schreef ik twee opvoedboeken. Één voor ouders: De opvoeders. wat de filosofie de schipperende ouder kan leren en één voor kinderen: Hoe voed ik mijn ouders op? Een boek vol tips waarmee kinderen hun onopgevoede ouders een beetje kunnen helpen. Je vindt de boeken op de leuke dingen-pagina.

Vraag het Frank

Heb je een filosofische vraag? Dan kun je die aan mij stellen. Stuur me een berichtje via de contactpagina. Wie weet behandel ik je vraag in een van mijn vlogs.

Humanimal

By Omgaan met de wereld
Waarom mensen van apen houden

Donderdag sprak ik met Stine Jensen over filosoof Donna Haraway. Stine weet veel van Haraway omdat haar proefschrift – Waarom vrouwen van apen houden voor een groot deel is gebaseerd op het werk van deze Amerikaanse filosoof.

Dat proefschrift kreeg bij verschijnen niet bijzonder veel aandacht. Dat krijgen proefschriften bijna nooit. Misschien dat enkele kenners van het werk van Haraway het lazen. Maar in 2007 ontsnapte de aap Bokito uit zijn hok. Hij ging in de dierentuin achter een vrouw aan die hem bijna dagelijks opzocht en meende dat ze goed contact had met de aap. Die uitbraak werd heel groot in de media. En al gauw mocht Stine aanschuiven bij menig praatprogramma.

Haar proefschrift werd opnieuw uitgebracht met op het omslag een foto van Bokito en een nieuwe ondertitel: De vergeefse mensenliefde voor Bokito en andere apen. En zo kwam het dat haar boek opeens in elke boekenwinkel op grote stapels lag naast Sonja Bakker en Simone van der Vlugt.

Voor de lezers van Bakker en Van der Vlugt moet dit academische proefschrift over het werk van Haraway geen gemakkelijke kost zijn geweest. De filosofie van Haraway staat in ieder geval bekend als bijzonder complex.

Dat komt voor een deel doordat ze nieuwe woorden bedenkt, zoals cyborg, humanimal en femaleman. Ze is geïnteresseerd in de tussencategorieën. Daar past de mensaap natuurlijk ook goed bij. Volgens Haraway zijn wij geneigd om in tegenstellingen te denken: vrouw – man, lichaam – geest, mens – dier, cultuur – natuur, organisme – ding. Om te laten zien wat een mens is, zetten we de mens af tegen het dier, of tegen de robot. En binnen die tegenstellingen is het meestal zo dat er een beter is dan de ander. De geest staat hoger aangeschreven dan het lichaam, de mens dan het dier en de man dan de vrouw.

In haar proefschrift gebruikt Stine deze inzichten om te onderzoeken hoe apen in films, verhalen en andere culturele uitingen worden afgebeeld en gebruikt om ons als mens te definiëren. De aap staat voor het dierlijke, het harige, het wilde en het erotische. Dat maakt de mens, menselijk, glad, beschaafd en galant. Zo weet de mens zichzelf boven het dier te plaatsen.

Die wonderlijke tussencategorieën als de cyborg, of de humanimal, stellen die bestaande categorieën ter discussie en laten zien dat het ook maar constructies zijn. Daarom is Haraway zo geinteresseerd in die mengvormen. En ze laat zien dat eigenlijk alles en iedereen zo’n moeilijk te categoriseren mengvorm is. Neem de cyborg, een samenvoeging van cybernetic organism, dus de fysieke samensmelting van mens en machine. Dat klinkt futuristisch, maar zijn wij niet allemaal eigenlijk al cyborgs? We kunnen nu eenmaal niet zonder technieken. We dragen een bril of lenzen, we besteden ons geheugen uit aan onze computer, we zijn vervlochten met onze telefoon. Ga zo maar door.

Bij The School of life is nu de tiendelige reeks Filosofie door filosofen gaande waarin filosofen uit deze tijd praten over hun favoriete filosoof. Elke keer is er een gesprek achteraf dat ik mag voeren. Dat is heel leuk. Zo heb ik tot nu toe Lammert Kamphuis mogen spreken over Seneca, Bas Haring over Bertrand Russell. Alicja Gescinska over Roger Scruton. En nu dus Stine Jensen over Donna Haraway.

Frank Meester is buitengewoon afdelingshoofd van BURO FLUDO.
Hij bedenkt manieren om met behulp van de filosofie
het leven iets minder ellendig te maken.

Elke week versgetypte levenstips ontvangen?
Schrijf je dan in voor de nieuwsbriefWil je meer BURO FLUDO?
Misschien is een cursus dan iets voor jou!

Nieuw: De BURO FLUDO kadobon!

Wist je dat je nu ook een proefles kunt doen? Je kunt je aanmelden op de cursussenpagina

Opvoedboeken

Samen met Stine Jensen schreef ik twee opvoedboeken. Één voor ouders: De opvoeders. wat de filosofie de schipperende ouder kan leren en één voor kinderen: Hoe voed ik mijn ouders op? Een boek vol tips waarmee kinderen hun onopgevoede ouders een beetje kunnen helpen. Je vindt de boeken op de leuke dingen-pagina.

Vraag het Frank

Heb je een filosofische vraag? Dan kun je die aan mij stellen. Stuur me een berichtje via de contactpagina. Wie weet behandel ik je vraag in een van mijn vlogs.

Groen Rechts

By Omgaan met de wereld
Het ecologisch conservatisme van Roger Scruton

Donderdag sprak ik met de Vlaams-Poolse filosoof Alisja Gescinska over haar twee jaar geleden overleden goede vriend Roger Scruton. Scruton was waarschijnlijk de belangrijkste conservatieve filosoof van zijn tijd.

En hoewel ecologie meestal een onderwerp van links is, was deze Britse conservatieve denker juist erg bezorgd over de toestand van onze planeet. De redding zou volgens hem niet van de politiek moeten komen, niet van Europa of van welke grote overkoepelende instantie dan ook, maar van onderaf, van ons dus.

Het begint ermee dat wij ons verantwoordelijk gaan voelen voor ons eigen plekje, voor onze tuin, onze straat, onze gemeente. En wat binnen dat lokale het goede is om te doen, hangt volgens Scruton vervolgens samen met het schone, want hij was in de eerste plaats een estheet.

Met je buurtbewoners moet je namelijk beslissen wat mooi is om zo samen die omgeving vorm te geven. Daar moet je gesprekken over voeren waarin je elkaars oordeel vergelijkt of zelfs betwist. Dat soort gesprekken worden volgens Scruton te weinig gevoerd omdat we de indruk hebben dat over smaak niet valt te twisten, maar er valt volgens Scruton juist wel over te twisten.

We zien het esthetisch oordeel te veel als iets puur subjectiefs dat je overkomt. Je hoort muziek, je ziet een schilderij of je wandelt door de natuur en pats boem je vindt het mooi of lelijk en verder valt er niet zoveel over te zeggen. Maar zo gaat het in werkelijkheid niet volgens Scruton.

Net als over de waarheid of het goede, moeten we reflecteren over het schone om tot een oordeel te komen. Om te komen tot waarheid moet je in je denken regels volgen, maar voor wat mooi is zijn geen vaste regels. Die oordeelregels moet je als ware tijdens het oordelen vormen.

Als je naar een schilderij kijkt gaat het er bijvoorbeeld niet om of je de kleuren toevallig mooi vindt, maar of je het geheel van de compositie met die kleuren goed bij elkaar vindt passen. Daar kun je over reflecteren en vervolgens je oordeel vellen. Of wanneer je naar muziek luistert, beslis je niet al na enkele noten of je die mooi vindt of niet, nee je probeert de melodie te volgen en kijkt zo of de tonen goed bij elkaar passen.

Zo moet je het ook met je buurtbewoners hebben over of de straat mooi is en welke nieuwe elementen eventueel toegevoegd moeten worden. Daarbij gaat het er dus niet om of jij toevallig van blauwe lantaarnpalen houdt, maar meer of die goed passen in het geheel van de straat.

Scruton denkt dat ook als het over het schone gaat er uiteindelijk een objectief oordeel mogelijk is. Ik weet niet of ik het met hem eens ben, maar intuïtief begrijp ik hem wel. Want als ik iets heel mooi vind, dan denk ik eigenlijk dat iedereen dat mooi zou moeten vinden. En als iemand het niet mooi vindt, dan heb ik de indruk dat deze persoon het nog niet goed begrijpt.

Hoe het ook zij, het gaat hem vooral om dat gesprek waarin mensen op lokaal niveau met elkaar bespreken hoe ze de omgeving mooi en goed kunnen maken door regels te vormen aan de hand waarvan ze kunnen oordelen.

Als een echte conservatief wil hij beginnen bij de bestaande lokale tradities. Daarom is hij niet tegen het eten van vlees, wel tegen het eten van vlees dat van een megastal komt, hij is niet tegen landbouw, maar tegen grootschalige monocultuur. Ga zo maar door.

Deze lokale aanpak klinkt sympathiek (niet voor de dieren die opgegeten worden). En inderdaad moeten we oppassen met grootschalige oplossingen van bovenaf. Die geven vaak weer onvoorziene nieuwe problemen. Alleen vraag ik me af of het niet te laat is en we de huidige milieucrisis alleen nog kunnen oplossen met grote politieke oplossingen van bovenaf. Misschien is het daarom tijd voor een nieuwe politieke partij: Groen Rechts.  

Frank Meester is buitengewoon afdelingshoofd van BURO FLUDO.
Hij bedenkt manieren om met behulp van de filosofie
het leven iets minder ellendig te maken.

Elke week versgetypte levenstips ontvangen?
Schrijf je dan in voor de nieuwsbriefWil je meer BURO FLUDO?
Misschien is een cursus dan iets voor jou!

Nieuw: De BURO FLUDO kadobon!

Wist je dat je nu ook een proefles kunt doen? Je kunt je aanmelden op de cursussenpagina

Opvoedboeken

Samen met Stine Jensen schreef ik twee opvoedboeken. Één voor ouders: De opvoeders. wat de filosofie de schipperende ouder kan leren en één voor kinderen: Hoe voed ik mijn ouders op? Een boek vol tips waarmee kinderen hun onopgevoede ouders een beetje kunnen helpen. Je vindt de boeken op de leuke dingen-pagina.

Vraag het Frank

Heb je een filosofische vraag? Dan kun je die aan mij stellen. Stuur me een berichtje via de contactpagina. Wie weet behandel ik je vraag in een van mijn vlogs.

Terugblik op corona

By Omgaan met de wereld
met Marli Huijer en Jaron Harambam

Afgelopen vrijdag was de nacht van de filosofie in Groningen. Ik had daar een interessant gesprek met filosoof Marli Huijer en socioloog Jaron Harambam over de coronacrisis en hun kritiek op wetenschap en politiek.

Huijer en Harambam hadden zich gedurende die coronacrisis beiden verschillende keren kritisch uitgelaten in de pers over het regeringsbeleid. Ik vroeg hen of ze, nu zo achteraf, nog hun eigen kritiek onderschreven.

Huijer vertelde dat ze nog steeds achter haar belangrijkste punt van kritiek staat, namelijk dat er veel te eenzijdig vanuit een medisch perspectief naar de oplossingen gekeken is. Het draaide daardoor altijd om het redden van levens, maar dat ging ten koste van psychisch leed: van jongeren die de belangrijkste jaren van hun jeugd geen feestjes konden vieren en leeftijdsgenoten konden ontmoeten, van ouderen die vereenzaamden in verpleeghuizen, ga zo maar door.

Er hadden volgens haar in het Outbreak Management Team daarom ook sociologen en psychologen moeten zitten. Dan was er wat tegengeluid tegen de virologen en medici en was er hoogstwaarschijnlijk een genuanceerder en beter afgewogen beleid uitgekomen.

Harambam was het roerend met Huijer eens. Er was volgens hem te weinig tegengeluid georganiseerd. Als dat er kwam, werd het snel onschadelijke gemaakt door het weg te zetten als complotdenkerij. Maar dat was voor veel van hen ten onrechte, meende Harambam. Hij deed onderzoek naar complotdenkers en kwam tot de conclusie dat veel van hen goede, kritische denkers zijn, die doordenken waar anderen stoppen. Dat kritisch potentieel hebben we nu voor een groot deel laten liggen.

Ook de rol van de pers kwam ter discussie. Hoewel een van de hoofdtaken van de pers kritische waarheidsvinding is, voelden veel journalisten zich nu vooral geroepen om het coronabeleid aan de man te brengen. Zo kon het gebeuren dat viroloog Marion Koopmans als wetenschapper bij Nieuwsuur mocht komen vertellen dat als er niets gebeurt er 40 tot 80 duizend doden zouden vallen. Huijer: ‘Dat was geen wetenschappelijk feit, maar haar opvatting, alleen werd dat niet duidelijk.’

Volgen Harambam was het essentieel dat wetenschappers veel meer onzekerheid durven tonen. Ze moeten uitleggen hoe ze tot hun inzichten komen en laten zien dat die ook niet helemaal zeker zijn. Dan kunnen mensen hun uitspraken beter op waarde schatten. Vervolgens is het aan de politiek om beleid te maken. Daarbij mogen politici zich wel baseren op wetenschappelijk onderzoek, maar ze moeten zich er niet achter verschuilen zoals nu vaak gebeurde.

De belangrijkste tip die Huijer en Harambam dan ook hadden voor een volgende pandemie: organiseer veel beter de tegengeluiden, dan zal er een evenwichtiger beleid komen.

Frank Meester is buitengewoon afdelingshoofd van BURO FLUDO.
Hij bedenkt manieren om met behulp van de filosofie
het leven iets minder ellendig te maken.

Elke week versgetypte levenstips ontvangen?
Schrijf je dan in voor de nieuwsbriefWil je meer BURO FLUDO?
Misschien is een cursus dan iets voor jou!

Nieuw: De BURO FLUDO kadobon!

Wist je dat je nu ook een proefles kunt doen? Je kunt je aanmelden op de cursussenpagina

Opvoedboeken

Samen met Stine Jensen schreef ik twee opvoedboeken. Één voor ouders: De opvoeders. wat de filosofie de schipperende ouder kan leren en één voor kinderen: Hoe voed ik mijn ouders op? Een boek vol tips waarmee kinderen hun onopgevoede ouders een beetje kunnen helpen. Je vindt de boeken op de leuke dingen-pagina.

Vraag het Frank

Heb je een filosofische vraag? Dan kun je die aan mij stellen. Stuur me een berichtje via de contactpagina. Wie weet behandel ik je vraag in een van mijn vlogs.

Bantoe-filosofie 2

By Omgaan met de wereld
Filosofie van de krachten

Vorige keer schreef ik over het gesprek met filosoof Angela Roothaan over het boek Bantoe-filosofie van Placide Frans Tempels (https://www.burofludo.nl/omgaanmetdewereld/bantoe-filosofie/). Ik had toen beloofd de volgende keer meer op de inhoud in te gaan. Daar gaat het nu over.

Volgens Tempels is de Westerse filosofie vooral gericht op het onveranderlijke: dat wat altijd blijft wordt hier gezien als het wezen der dingen. De Afrikaanse Bantoevolkeren zien juist de veranderlijke krachten als het wezen van alles. Het Westerse denken zou je dus statisch kunnen noemen, terwijl het Afrikaanse eerder dynamisch is.

Die krachten zijn levenskrachten en het gaat erom die te laten vloeien. Dat is levensbevorderend. Wanneer je krachten tegenhoudt, ga je tegen het leven in. Dus als iemand ziek is, nemen zijn krachten af. Maar ook als je gemeen tegen iemand bent, ga je tegen de levenskrachten in. Je moet juist proberen om bij jezelf, maar ook bij anderen, bij andere dieren en zelfs bij planten de krachten zoveel mogelijk te laten stromen.

Ooit bezocht ik samen met mijn broer verschillende West-Afrikaanse landen. We verbaasden ons er over dat mensen daar niet alleen aan ons vroegen hoe het met ons ging, maar ook hoe het met onze moeder ging, onze vader, onze familie, ga zo maar door. Dat duurde soms best lang. Volgens Roothaan komt dat voort uit die krachtenfilosofie. Ze probeerden daarmee zoveel mogelijk alle krachten die een rol spelen in ons leven goed te stemmen.

‘Want tegenover de natuurkrachten is er maar één veilige houding mogelijk,’ schrijft Tempels. ‘Het ordelijk, eerbiedig, omzichtig gebruik der natuurkrachten. Elk ‘tegennatuurlijk’ gebruik van de natuurkrachten, elke ontologische schennis moet worden goed gemaakt; de orde moet hersteld, het besmette leven gereinigd en geheiligd worden. […] Levensherstel, sanctie in dezen zin opgevat, ontologische zuivering zijn Bantoe-begrippen; straf, boete, vergelding zijn veeleer Europeesche begrippen.’

Deze krachtenleer is niet alleen een metafysisch principe, maar speelt in alle facetten van het leven een rol, dus ook in de rechtspraak en in wat je natuurwetenschap zou kunnen noemen. Dat is volgens Roothaan wat mensen zo fascineert aan de Afrikaanse filosofie. Roothaan: ‘Neem de Newtoniaanse mechanica, die gaat uit van statische objecten. Maar dan moet je nog wel verklaren hoe het universum in beweging komt, bijvoorbeeld door de zwaartekracht. Misschien is het wel makkelijker om juist vanuit die krachten te beginnen en het leven te zien als een tijdelijke samenballing van krachten in een identiteit.’ 

Het boek Bantoe-filosofie van Placide Frans Tempels is online te lezen: http://www.aequatoria.be/tempels/FTDeSikkel.htm

Frank Meester is buitengewoon afdelingshoofd van BURO FLUDO.
Hij bedenkt manieren om met behulp van de filosofie
het leven iets minder ellendig te maken.

Elke week versgetypte levenstips ontvangen?
Schrijf je dan in voor de nieuwsbriefWil je meer BURO FLUDO?
Misschien is een cursus dan iets voor jou!

Nieuw: De BURO FLUDO kadobon!

Wist je dat je nu ook een proefles kunt doen? Je kunt je aanmelden op de cursussenpagina

Opvoedboeken

Samen met Stine Jensen schreef ik twee opvoedboeken. Één voor ouders: De opvoeders. wat de filosofie de schipperende ouder kan leren en één voor kinderen: Hoe voed ik mijn ouders op? Een boek vol tips waarmee kinderen hun onopgevoede ouders een beetje kunnen helpen. Je vindt de boeken op de leuke dingen-pagina.

Vraag het Frank

Heb je een filosofische vraag? Dan kun je die aan mij stellen. Stuur me een berichtje via de contactpagina. Wie weet behandel ik je vraag in een van mijn vlogs.

Bantoe-filosofie

By Omgaan met de wereld
Een foute vertaling

Gisterenavond was ik in gesprek met Angela Roothaan. Ze is verbonden aan de VU en houdt zich bezig met Bantoe-filosofie een boek van Placide Frans Tempels uit 1945. Tempels was 29 jaar missionaris in Belgisch Congo en hij schreef een boek over de filosofie van de Bantoevolkeren in centraal Afrika. Dit boek is erg belangrijk geworden in de de Afrikaanse filosofie.

Veel denkers die zich met Afrikaanse filosofie bezighouden, gebruiken dit boek als een soort startpunt, omdat het een van de eerste systematische uiteenzettingen is van Afrikaanse filosofie. De meesten zetten zich er trouwens ook tegen af. Ze verwijten Tempels dat hij neerbuigend doet over Bantoefilosofie. Dat verbaasde Angela Roothaan toen ze het boek ging lezen. Want hij probeert juist te laten zien dat de filosofie van de Bantoevolkeren als een volwaardig denksysteem gezien kan worden.

Tempels was een Belg en schreef het boek in het Nederlands. Roothaan kwam er achter dat de meeste mensen die op dit boek reageren de Franse of Engelse vertaling gebruiken. Toen het boek indertijd verscheen, was het zeer omstreden. De titel van het boek viel velen al in het verkeerde keelgat. Alsof die zwarten een volwaardige filosofie hadden. In de vertalingen is die ‘fout’ rechtgezet. Roothaan werkt daarom aan een nieuwe vertaling.

Tempels zag zelf trouwens ook in dat zijn visie vergaande gevolgen had, hij schreef: ‘Het is alsof we in de wezens van die millioenen menschen, in die misprezen dierlijke wildemansgezichten de dierlijkheid zien verzwinden, en alsof we in die oogen ineens de glinstering zien lichten van wijsheid en verstand. De dierentronies worden menschengelaat. Het is alsof die onoverschouwbare massa «wilden» zich uit haar gewaande nietigheid opricht, en met haar eigen wijsheid en wereldopvatting in volle zelfibewustheid neerziet op ons kleine groepje van, beschaafde maar verwaande Westerlingen. Hier staat een wijsheid tegenover een andere wijsheid, een wereldopvatting tegenover een andere, een levensideaal tegenover een ander.’

Ik kan me voorstellen dat je nu nieuwsgierig bent geworden naar die Bantoe-filosofie. Daar zal ik volgende week proberen iets meer over te vertellen. 

Frank Meester is buitengewoon afdelingshoofd van BURO FLUDO.
Hij bedenkt manieren om met behulp van de filosofie
het leven iets minder ellendig te maken.

Elke week versgetypte levenstips ontvangen?
Schrijf je dan in voor de nieuwsbriefWil je meer BURO FLUDO?
Misschien is een cursus dan iets voor jou!

Nieuw: De BURO FLUDO kadobon!

Wist je dat je nu ook een proefles kunt doen? Je kunt je aanmelden op de cursussenpagina

Opvoedboeken

Samen met Stine Jensen schreef ik twee opvoedboeken. Één voor ouders: De opvoeders. wat de filosofie de schipperende ouder kan leren en één voor kinderen: Hoe voed ik mijn ouders op? Een boek vol tips waarmee kinderen hun onopgevoede ouders een beetje kunnen helpen. Je vindt de boeken op de leuke dingen-pagina.

Vraag het Frank

Heb je een filosofische vraag? Dan kun je die aan mij stellen. Stuur me een berichtje via de contactpagina. Wie weet behandel ik je vraag in een van mijn vlogs.

Over paden

By Omgaan met de wereld
De wijsheid van een auteurloze tekst

Op dit moment ben ik in de Ardennen. En daar heb ik verschillende wandelingen gemaakt over smalle paadjes die je af en toe nauwelijks een pad kunt noemen. Daarbij moest ik onwillekeurig denken aan een gesprek dat ik ooit had met de Amerikaanse schrijver Robert Moor.

Moor schreef het boek Over paden, een ontdekkingstocht. Hij ziet een stelsel van paden als de perfecte metafoor voor hoe de mensheid iets leert. Paden zijn oud maar vormen tegelijkertijd een systeem dat voortdurend in ontwikkeling is en zich verbetert. Je volgt een pad en door er op te lopen maak je dat pad weer ietsje breder of dieper, dus verander je het een beetje.

Tijdens het lopen vroeg ik me af hoe oud deze paden zouden zijn. Door wie zouden ze gemaakt zijn? Nous’che, mijn teckel, liep voor ons uit en volgde ook keurig het pad. Misschien zijn paden dus niet alleen een metafoor voor hoe de mensheid kennis opdoet, maar gaat die metafoor over de kennis die alle wezens samen opbouwen.

Niet alleen mensen en niet-menselijke dieren, maar ook planten. Want die spelen een belangrijke rol bij het vormen van paden. Die groeien namelijk niet of nauwelijks op paden. Mijn metgezel vroeg zich zelfs af of die planten wisten dat ze daar niet moesten groeien. Dat zou best wel eens kunnen. Planten weten ook op grote afstand waar water is of waar zich voedzame stoffen bevinden en groeien daar heen. Waarom zouden ze niet kunnen weten waar ze beter niet heen kunnen groeien?

In ieder geval is het duidelijk dat die paden ontstaan door een soort collectieve intelligentie. Wezens lopen een bepaalde weg, de snelste of de gemakkelijkste op dat moment en zijn daarmee wegbereiders voor andere wezens die het pad ook nemen en het daarmee onderhouden of zelfs verbeteren, bijvoorbeeld door olifantenpaadjes te maken.

Dat is ook wat Moor zo intrigeert aan paden: zijn oud, maar toch steeds aan het veranderen en dus nieuw. Ze hebben de juiste balans tussen vastigheid en flexibiliteit. We doen vaak net alsof een persoon een nieuwe ontdekking doet, in werkelijkheid treedt hij of zij in de voetsporen van velen die hem voorgingen. Een pad is een soort auteurloze tekst die voortdurend evolueert. Dieren, planten, rotsen en rivieren schrijven allemaal mee.

Wat denk je, zouden we deze padenkennis misschien kunnen gebruiken om de wereld te redden? Zouden we, net zoals we samen met andere padgebruikers het padenstelsel voortdurend optimaliseren, ook de bedreigingen voor de aarde op een padachtige manier te lijf kunnen gaan?

Robert Moor Over paden, een ontdekkingstocht. Utrecht: Uitgeverij Ten Have.

Frank Meester is buitengewoon afdelingshoofd van BURO FLUDO.
Hij bedenkt manieren om met behulp van de filosofie
het leven iets minder ellendig te maken.

Elke week versgetypte levenstips ontvangen?
Schrijf je dan in voor de nieuwsbriefWil je meer BURO FLUDO?
Misschien is een cursus dan iets voor jou!

Nieuw: De BURO FLUDO kadobon!

Wist je dat je nu ook een proefles kunt doen? Je kunt je aanmelden op de cursussenpagina

Opvoedboeken

Samen met Stine Jensen schreef ik twee opvoedboeken. Één voor ouders: De opvoeders. wat de filosofie de schipperende ouder kan leren en één voor kinderen: Hoe voed ik mijn ouders op? Een boek vol tips waarmee kinderen hun onopgevoede ouders een beetje kunnen helpen. Je vindt de boeken op de leuke dingen-pagina.

Vraag het Frank

Heb je een filosofische vraag? Dan kun je die aan mij stellen. Stuur me een berichtje via de contactpagina. Wie weet behandel ik je vraag in een van mijn vlogs.

Dostojevski en Poetin

By Omgaan met de wereld
Rusland als redder van Europa

Lang dacht ik dat Vladimir Poetin een geslepen strateeg was en dat je zijn wonderlijke buitenlandse politiek, net als bij veel andere leiders, moest zien als slimme binnenlandse politiek.

Maar nu ben ik, en velen met mij, gaan twijfelen. Wat is er strategisch aan deze inval in Oekraïne? De halve wereld keert zich tegen Rusland – zelfs bondgenoot China toont zich niet enthousiast –, en slimme binnenlandse politiek lijkt het ook niet: een groot deel van de Russen staat niet achter deze oorlog tegen een broedervolk. Als het effect van de sancties steeds beter voelbaar wordt, zal dat deel waarschijnlijk alleen maar groter worden.

In dit licht is het verleidelijk om Poetin te zien als een doorgedraaide, gevaarlijke gek. En dat is ook wat je in de (sociale) media steeds meer leest. Zelfs De Groene Amsterdammer kopte: ‘Vladimir Poetin groeide langzaam maar zeker uit tot een machtswellustig monster’.

En zo beland je al snel in een simplistisch wereldbeeld van rationele ‘goeden’ (het Westen) en irrationele ‘slechten’ (Rusland). Zonder deze oorlog en de rol van Rusland daarin goed te willen praten, is het denk ik verstandig om een poging te doen Poetin te begrijpen en hem niet alleen weg te zetten als een gestoord monster.

Misschien kan het helpen om daarvoor het werk van de 19de-eeuwse Russische schrijver Fjodor Dostojevski te lezen. Kijk eens naar de laatste zinnen van zijn grote roman De Idioot: ‘Maar we hebben ons genoeg het verstand op hol laten brengen, nu wordt het tijd ons verstand te gaan gebruiken. En dat hele gedoe hier, […] en heel dit Europa van u, is niets anders dan een illusie…’

Niet alleen in De Idioot, maar in veel van zijn boeken – Misdaad en Straf, De Gebroeders Karamazov vind je passages die tegen het Westen en de westerse decadentie zijn gericht.

Ooit was Dostojevski zelf een aanhanger van die westerse opvattingen. Hij werd ervoor gearresteerd en moest naar Siberië. Later ging hij naar het Westen om die ideeën beter te leren kennen. Hij kwam er achter dat westerlingen hun mond vol hadden van broederschap, terwijl in werkelijkheid iedereen vooral op zichzelf was gericht.

Dostojevski moest niets meer hebben van al die westerse stromingen als rationalisme, empirisme, utilitarisme, nihilisme en feminisme. Volgens hem was het aan Rusland en de Russisch-orthodoxe kerk Europa te redden. Ook Poetin kwam na enkele jaren in Europa tot de conclusie dat het hier een bron van gevaarlijke ideeën is. En ook Poetin heeft de banden met de kerk aangehaald en sindsdien strijden ze samen tegen al die oude ismen, en ook nog tegen wat nieuwe, zoals queerisme en wokeïsme. Zou Poetin denken dat hij Europa aan het redden is?

Hoe kunnen we Poetin beter begrijpen? Heb je ideeën daarover? Laat het me weten: info@burofludo.nl

Frank Meester is buitengewoon afdelingshoofd van BURO FLUDO.
Hij bedenkt manieren om met behulp van de filosofie
het leven iets minder ellendig te maken.

Elke week versgetypte levenstips ontvangen?
Schrijf je dan in voor de nieuwsbriefWil je meer BURO FLUDO?
Misschien is een cursus dan iets voor jou!

Nieuw: De BURO FLUDO kadobon!

Wist je dat je nu ook een proefles kunt doen? Je kunt je aanmelden op de cursussenpagina

Opvoedboeken

Samen met Stine Jensen schreef ik twee opvoedboeken. Één voor ouders: De opvoeders. wat de filosofie de schipperende ouder kan leren en één voor kinderen: Hoe voed ik mijn ouders op? Een boek vol tips waarmee kinderen hun onopgevoede ouders een beetje kunnen helpen. Je vindt de boeken op de leuke dingen-pagina.

Vraag het Frank

Heb je een filosofische vraag? Dan kun je die aan mij stellen. Stuur me een berichtje via de contactpagina. Wie weet behandel ik je vraag in een van mijn vlogs.

Oekraïne

By Omgaan met de wereld, Omgaan met mensen
Grafsteen voor mijn oma

Ik heb een vriend, Marian, die uit Oekraïne komt. Op zijn 14e is hij met zijn familie verhuisd naar Portugal. Als ik met hem over Oekraïne praat, benadrukt hij vooral wat een slecht georganiseerd land het is. Je kunt er van een gewone baan nauwelijks rondkomen en daardoor steken veel mensen noodgedwongen hun neus in snode praktijken of verhuizen naar landen waar meer kansen zijn.

Marian vertelde mij twee weken geleden dat hij van plan was met zijn vader naar Oekraïne te gaan om er een appartement te verkopen dat nog van zijn familie is. Dat appartement bevindt zich in de stad Kalush. Ooit een redelijk welvarende stad door de chemische industrie die veel werk opleverde. Maar toen de Sovjet Unie uiteenviel, viel ook de afzetmarkt weg en werd die industrie waardeloos.

Sindsdien gaat het slecht met Kalush. Er is geen werk en het is, door de zware chemische industrie van weleer, bijzonder ongezond om er te wonen. Het appartement dat ze er bezitten is nu hoogstens 4000 euro waard. Toch willen ze het verkopen, want van de opbrengst willen ze een grafsteen kopen voor het graf van zijn oma.

Dat het land zo hopeloos verdeeld is tussen pro-Russische en pro-Westerse inwoners, komt volgens Marian vooral doordat Stalin de grenzen tamelijk lukraak heeft getrokken. Je zou misschien denken dat als mensen maar lang genoeg samen leven er wel een soort eenheid ontstaat, maar het blijkt toch vaak, zoals je ook in delen van Afrika ziet, dat het nog lang tot problemen leidt wanneer je grenzen met een liniaal trekt.

Toen ik mijn vriend twee weken geleden sprak, vroeg ik hem wat er volgens hem zou gebeuren nu de legers van Poetin aan de grens stonden van Oekraïne. Zijn antwoord was: ‘Helemaal niets’. Hij meende dat Rusland zou blijven dreigen met een oorlog en Oekraïne nooit lid zal worden van de NAVO.

Hoewel zijn visie iets uitzichtloos had, ging er voor mij toch een geruststellende werking vanuit. En ik zag op dat moment direct in dat hij wel gelijk moest hebben. Ik sprak hem gisterenavond even over de telefoon. Hij was totaal van de kaart. Over het appartement had hij het niet, maar wel over neven en nichten die hij probeerde te bereiken. Hij was opzoek naar mogelijkheden om hulp te bieden. Hij wilde geld geven, maar had nog geen manier gevonden om dat veilig te doen. Zodra hij het wist, zou hij het me laten weten. Hij raadde mij wel aan om vandaag te gaan demonstreren tegen Poetin. Die demonstratie is tussen 14 en 16 uur op de Dam in Amsterdam. 

Frank Meester is buitengewoon afdelingshoofd van BURO FLUDO.
Hij bedenkt manieren om met behulp van de filosofie
het leven iets minder ellendig te maken.

Elke week versgetypte levenstips ontvangen?
Schrijf je dan in voor de nieuwsbriefWil je meer BURO FLUDO?
Misschien is een cursus dan iets voor jou!

Nieuw: De BURO FLUDO kadobon!

Wist je dat je nu ook een proefles kunt doen? Je kunt je aanmelden op de cursussenpagina