Het burgerberaad volgens Eva Rovers

Is de democratie wel in staat om de milieucrisis op te lossen? Eigenlijk weten we al sinds 1972, toen het rapport De grenzen aan de groei van de Club van Rome verscheen, dat er dringend iets moet gebeuren. Maar er is sindsdien niet zo gek veel gebeurd. Politici worden maar voor vier jaar gekozen en schuiven de impopulaire maatregelen liever door naar een volgend kabinet.

Onlangs sprak ik met cultuurhistoricus Eva Rovers over haar boek Nu is het aan ons. Volgens Rovers moeten we de oplossing voor de milieucrisis niet zoeken in minder democratie, maar juist in meer. Ze houdt een warm pleidooi voor burgerberaden.

Rovers laat in haar boek zien dat een grote meerderheid van de bevolking zich ernstige zorgen maakt over de klimaatcrisis. Tegelijkertijd zijn er ook veel mensen tegen de klimaatplannen van de overheid. Hoe kan dat? Waarschijnlijk doordat de overheid de burgers niet betrekt bij hun plannen, of pas in een laat stadium.

In een burgerberaad maken de burgers zelf de plannen. Eerder kun je ze er eigenlijk niet bij betrekken. Mensen worden door loting gekozen om plaats te nemen in een burgerberaad. Het beraad moet een goede vertegenwoordiging van de gehele bevolking zijn. Dus de verhouding man/vrouw, hoogopgeleid/laagopgeleid, links/rechts, enzovoorts, moet overeenkomen met die van het gehele land.

Vervolgens moeten deze mensen zich in verschillende sessies samen buigen over een bepaald probleem. Daarbij moet goede gespreksleiding zijn – zodat iedereen evenveel aan het woord komt -, moeten experts aanwezig zijn die uitleg kunnen geven en moet veel overleg zijn tussen de leden van het beraad. En op die manier zou zo’n beraad tot aanbevelingen kunnen komen. Werkt het ook echt?

Ja, dat lijkt wel zo. Tenminste, er zijn veel landen die het succesvol hebben ingezet. Eva Rovers geeft in haar boek het voorbeeld van Ierland. Daar was de abortuswetgeving jarenlang een heet hangijzer waar geen politicus zijn vingers aan durfde te branden. Door het instellen van een burgerberaad is er uiteindelijk abortuswetgeving gekomen.

Maar is milieuproblematiek niet veel te complex voor een burgerberaad? Misschien wel. Toch lijkt er in Frankrijk een succesvol beraad te zijn geweest over dit onderwerp. Om de Gele Hesjes tevreden te stellen, heeft president Macron een burgerberaad in het leven geroepen dat zich moest buigen over milieumaatregelen.

De milieuproblematiek werd in verschillende stukjes gehakt. En verschillende beraden bogen zich over verschillende deelonderwerpen. Dat leverde bijzonder goede aanbevelingen op. Alleen….. Macron en zijn regering besloten er uiteindelijk weinig mee te doen.

Daarmee ben ik direct bij een van de belangrijkste voorwaarden gekomen voor een geslaagd burgerberaad. Vooraf moet duidelijk zijn wat er met de aanbevelingen wordt gedaan. Als dat niet duidelijk is, bestaat er een grote kans op een teleurstelling en is het vertrouwen in de politiek nog meer geschaad. Burgerberaden zijn niet de heilige graal, maar ze zouden best wel eens een deel kunnen zijn van de oplossing, een manier om tot milieubeleid te komen waarvoor wel draagvlak bestaat.

Als je er meer over wilt weten, lees dan het boek van Eva Rovers Nu is het aan ons. Oproep tot echte democratie. En als je enthousiast wordt, kun je een petitie tekenen voor het instellen van een burgerberaad over het klimaat op www.burgerberaadklimaat.nu

Frank Meester is buitengewoon afdelingshoofd van BURO FLUDO.
Hij bedenkt manieren om met behulp van de filosofie
het leven iets minder ellendig te maken.

Elke week versgetypte levenstips ontvangen?
Schrijf je dan in voor de nieuwsbriefWil je meer BURO FLUDO?
Misschien is een cursus dan iets voor jou!

Nieuw: De BURO FLUDO kadobon!

Wist je dat je nu ook een proefles kunt doen? Je kunt je aanmelden op de cursussenpagina

Opvoedboeken

Samen met Stine Jensen schreef ik twee opvoedboeken. Één voor ouders: De opvoeders. wat de filosofie de schipperende ouder kan leren en één voor kinderen: Hoe voed ik mijn ouders op? Een boek vol tips waarmee kinderen hun onopgevoede ouders een beetje kunnen helpen. Je vindt de boeken op de leuke dingen-pagina.

Vraag het Frank

Heb je een filosofische vraag? Dan kun je die aan mij stellen. Stuur me een berichtje via de contactpagina. Wie weet behandel ik je vraag in een van mijn vlogs.