Bestaan die?

Als kind verbaasde ik me erover dat er in de boeken die me werden voorgelezen en de verhalen die ik later zelf ging lezen, vaak verheven over vriendschap werd geschreven. En ook toen ik filosofie ging studeren kwam ik die idealisering van de vriend weer tegen. Alle bekende filosofen hadden er over geschreven, de een nog hoogdravender dan de ander. Aristoteles zag de hoogste vorm van vriendschap als een soort morele zielsverwantschap waardoor jij en je vriend eigenlijk één zijn.

Zo had ik mijn vriendschappen toch zelden ervaren. Mijn eigen vriendschappen waren niet zo verheven. Ik vond het vaak ingewikkeld. Vooral van de lagere school herinner ik me nog vriendjes die het ene moment heel aardig waren, maar je vervolgens voor schut zetten als ze zich omringd wisten door stoere jongens. Bij die hoge idealen staken mijn echte vrienden maar schril af. We hadden zelden aan een woord genoeg.

Maar volgens Epicuris was zelfs één woord niet nodig. Omdat je elkaar zo door en door begreep kon je het beste samen zwijgen. Of denk aan de beroemde zin van Michel de Montaigne ‘Omdat hij het was, omdat ik het was.’ Zo omschreef hij zijn ideale vriendschap met Étienne de de la Boétie. Ze pasten gewoon perfect bij elkaar. Bij deze filosofen was de vriend een makker voor wie je werkelijk alles over hebt. Zo iemand ben ik nog nooit tegengekomen. En ik ben het waarschijnlijk zelf ook niet.

Het wonderlijke is dat ik de laatste tijd mijn vriendschappen toch veel meer ben gaan waarderen. Ik verbaas me er vaak over wat een plezier we hebben als ik samen met mijn vrienden aan het wandelen, klussen, sporten, muziek maken, of filosofische teksten aan het lezen ben. Natuurlijk, die vrienden van me zijn toevallig op mijn pad gekomen en ze hebben allemaal wel zo hun mindere kanten, net als ik, maar toch is het fijn dat het mijn vrienden zijn.

Ik begon die herwaardering van de vriendschap iets beter te begrijpen toen ik onlangs het boek Doodgewone vrienden van de huidige Denker des Vaderlands Paul van Tongeren las. In dat boek bespreekt Van Tongeren de geijkte denkers over vriendschap: Plato, Cicero, Aristoteles, Augustinus, Montaigne, Kant en Nietzsche. Inderdaad, allemaal mannen, die het over vriendschap tussen mannen hebben. Maar er begint Van Tongeren iets interessants op te vallen.

Behalve Nietzsche zijn al deze denkers op zoek naar de kern van vriendschap. Ze vragen zich af: wat is de ideale vriend? En daardoor gaat hun denken nooit over concrete, werkelijke vriendschap. Want in het echt bestaat die ideale vriend niet.

Het viel Van Tongeren op dat veel van deze denkers het dan ook over vrienden hadden die waren overleden. Over de doden niets dan goeds. Een dode vriend kun je nog terug brengen tot ‘zijn kern’, maar van een levende vriend weet je nooit hoe hij nu weer zal reageren. Alleen een dode vriend, is een ideale vriend. 

Nietzsche was, in tegenstelling tot de eerder besproken denkers, niet op zoek naar de essentie van vriendschap. Precies omdat je dan de werkelijke vriendschap uit het oog verliest. Volgens hem is het denken over vriendschap trouwens exemplarisch voor de hele westerse filosofie. Die is altijd op zoek naar het wezen, de essentie, de kern en gaat zo voorbij aan onze ervaringswereld waarin nu juist niets of niemand in zijn ideale vorm verschijnt.

Dat zoeken naar het wezen is volgens Nietzsche dan ook gevaarlijk. Voor je het weet ben je teleurgesteld in de wereld om je heen omdat je daar die idealen niet kunt vinden die je meent te moeten nastreven, zoals mij inderdaad was overkomen met vriendschap.

Best Buddies
Keith Haring

Gelukkig leven mijn vrienden nog en zijn ze verre van ideaal. We zijn allemaal imperfecte wezens die maar wat aanrommelen. Soms wordt al dat gerommel je te veel en dan is het fijn om samen aan te rommelen. Daar heb je vrienden voor.

Paul van Tongeren (2021) Doodgewone vrienden. Nadenken over vriendschap. Amsterdam: Boom.

Frank Meester is buitengewoon afdelingshoofd van BURO FLUDO.
Hij bedenkt manieren om met behulp van de filosofie
het leven iets minder ellendig te maken.

Elke week versgetypte levenstips ontvangen?
Schrijf je dan in voor de nieuwsbriefWil je meer BURO FLUDO?
Misschien is een cursus dan iets voor jou!

Nieuw: De BURO FLUDO kadobon!

Wist je dat je nu ook een proefles kunt doen? Je kunt je aanmelden op de cursussenpagina

Opvoedboeken

Samen met Stine Jensen schreef ik twee opvoedboeken. Één voor ouders: De opvoeders. wat de filosofie de schipperende ouder kan leren en één voor kinderen: Hoe voed ik mijn ouders op? Een boek vol tips waarmee kinderen hun onopgevoede ouders een beetje kunnen helpen. Je vindt de boeken op de leuke dingen-pagina.

Vraag het Frank

Heb je een filosofische vraag? Dan kun je die aan mij stellen. Stuur me een berichtje via de contactpagina. Wie weet behandel ik je vraag in een van mijn vlogs.